Disclaimers

Disclaimers Combat & Health Academy Amsterdam & Aiki Management

Onderstaand de disclaimers van de Website vladimir-amsterdam.nl. Voor het gemak voor de consument hebben we de diclaimers nog even naar voren gehaald uit de algemene voorwaarden (Link).

Disclaimer Website

Website Disclaimer (Artikel 19)

Aansprakelijkheid voor inhoud
1. De inhoud van de website vladimir-amsterdam.nl en gelieerde ondernemingen werd door ons met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De website vladimir-amsterdam.nl en gelieerde ondernemingen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte gevolgschade voortkomend uit het gebruik van deze website.

Het gebruik van de inhoud van onze website vindt daarom geheel op eigen verantwoording van de gebruiker plaats.

Externe links
2. Onze websites bevatten voor jouw gemak koppelingen naar externe websites van derden (externe links). Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze externe links, en voor de juistheid van de inhoud is de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Wij bieden daarom geen enkele waarborg en verantwoording voor deze externe links.

Gegevensbescherming
3. Het gebruik van onze websites is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover op onze websites persoonsgerelateerde gegevens worden gevraagd, geschiedt dit bij bestellen van producten, registratie van een account of aanmelden voor een nieuwsbrief. Het gaat hier om naam, adres gegevens, ect.

Deze gegevens worden zonder jouw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Auteursrechten
4. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gebruikt zonder toestemming. Reproductie of weergave van de inhoud of van delen van de inhoud is verboden. Wij verzoeken je voor toestemming van het gebruik van de inhoud contact met ons op te nemen.

© Copyright 1996 Aiki Management

Disclaimer Trainingen, Lessen en Seminars

Training-, Lessen-, Seminar Disclaimer (Artikel 20)

Belofte van goed gedrag:

1. Als deelnemer aan een training, les en of seminar begrijp ik dat ik de verantwoordelijkheid draag om de instructeur(s), deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers met respect en volgens de geldende ethiek te bejegenen. Dit geldt niet alleen tijdens de training, les en of seminar zelf, maar ook tijdens de reis van en naar de training, les, seminar locatie.

2. Ik ben bekend met Systema. Ik beloof nauwkeurig de veiligheidsaanwijzingen van de instructeur(s) en andere meerderen op te volgen.

3. Ik onthoud me van iedere uiting van oprecht geweld, agressief dan wel anderzijds respectloos gedrag jegens instructeur(s), deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers.

4. Ik aanvaard dat het niet naleven van de bovengenoemde gedragsregels en beloftes tot gevolg kan hebben dat ik word verwijderd van de training, les en of het  seminar en van de trainings-, les- en of  seminar locaties.

Aansprakelijkheid:

5. Ik verklaar als deelnemer aan het seminar, trainingen en of lessen dat ik vrijwillig en op eigen verzoek deelneem aan de activiteiten van dit evenement.

6. Ik verklaar dat ik volledig onderken dat ik deelneem aan een full contact krijgskunst en dat er dientengevolge tijdens het evenement  gevechtssituaties beoefend worden waarbij handelingen zoals  slagen, trappen, verwurgingen, pakkingen, gewrichtsklemmen, het hanteren van trainingswapens, het toepassen van kracht en het inzetten van lichaamsgewicht kunnen worden toegepast die bij verkeerde uitvoering kunnen leiden tot lichamelijk letsel inclusief blijvende invaliditeit of overlijden. Dergelijk letsel kan ten gevolge zijn van mijn eigen handelen of nalatigheid, dan wel van handelen of nalatigheid van anderen.

7. Ik verklaar dat ik alle  verantwoordelijkheid aanvaard voor dergelijk letsel veroorzaakt door mijn eigen handelen of nalatigheid.

8. Met betrekking tot schade en lichamelijk letsel voortgekomen tijdens mijn deelname aan de training, lessen en of het seminar vrijwaar  ik de deelnemende instructeurs, deelnemers, gastheren, de verenigingen aan welke zij zich verbinden, alsmede hun bestuurders, directeuren en vertegenwoordigers, evenals andere werknemers en vrijwilligers van de trainingen, lessen en of het seminar en interne medische hulpverleners, zowel de eigenaar, verhuurder en huurder van het pand waar de activiteit of  het evenement plaatsvindt van elke vorm van rechtsvervolging en schadevordering.

9. De organisatie heeft het recht te filmen, fotograferen, audio en visuele opnames te maken. Deze foto’s en opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden voor promotionele en/of commerciële doeleinden. Dit betekent dat de bezoekers van het seminar hierop te zien/horen zijn. Bij betreding van de training, les en of seminar locatie verklaart de bezoeker hiermee akkoord te gaan zonder hiervoor een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) op te eisen.

10. Ik heb het bovenstaande gelezen en uit vrije wil accepteer ik de algemene voorwaarden / disclaimer, onderkennende welke rechten ik hiermee opgeef. Ik ben bekend met de risico’s en voorwaarden die er bestaan c.q. gelden wanneer ik deelneem aan het seminar en of de trainingen en lessen.

11. Bij het accepteren van de  algemene voorwaarden / disclaimer verklaar ik dat ik tenminste 18 jaar oud ben,